Piotr Stanisław Król Salonik Literacki Piotra Stanisława Króla
Strona główna
Kilka słów o autorze
Prezentacja prozy
Prezentacja wybranych wierszy
Przeczytaj opowiadanie przy małej czarnej
Nagrania video - fragmenty książek
Recenzje książek autora
Eseje felietony artykuły
Ulubione cytaty
Niezależny Magazyn Społeczno-Kulturalny InterMosty
Salonik Literacki otwarty na dobrą, przemawiającą do nas twórczość Poetów - zapraszam! Goście na Moście Saloniku Literackiego Gościnny Salonik dla młodych, zdolnych, obiecujących poetów Wywiady gospodarza Saloniku Literackiego z ciekawymi ludźmi ze świata kultury Galeria zdjęć autora, najbliższych i przyjaciół
Gdzie można kupić książki autora?
Kontakt z autorem
CYTATY
(z własnej twórczości oraz ulubione innych, cenionych autorów)


„Tylko miłość wie jak to zrobić, aby dając innemu, samemu się bogacić”
(Clemens Brentano)

*    *    *
„Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom,
a Prawdom kazać, by za progiem stały”
(Cyprian Kamil Norwid)

*    *    *
„Tam, gdzie jest prawda, jest też światło, lecz nie mylcie go z fleszem. [...] Brońcie prawdy, szukajcie prawdy, pozwólcie posiąść się prawdzie, która jest drogą mozolną, lecz nada sens waszemu życiu i napełni was radością i szczęściem! Nie jest to łatwe, bo prawda nie może być przedmiotem negocjacji.”
(z książki „Kwiatki Papieża Franciszka";
wypowiedź kard. Jorge Mario Bergoglio, 10.04.2002 r.)

*    *    *
„Kolejne, myślące pokolenia będą żyć razem ze Sławomirem Mrożkiem, a jego znakomity teatr absurdu będzie wiecznie żywy. Chyba, że zniknie z naszego życia absurd. Niemożliwe...”
(Piotr Stanisław Król)

*    *    *
„Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz.”
(Julian Tuwim)

*    *    *
„Choroba, ból, dramat odrzucenia i osamotnienie - jaki mają wpływ na twórczość? Czy są czynnikami motywującymi, inspirującymi, wznoszącymi ku wyżynom sztuki? Czy też są ograniczeniem i przeszkodą. Nie odważyłbym się odpowiedzieć jednoznacznie na tego typu pytanie.”
(Piotr Stanisław Król - „Przeczytać wiersze nienapisane”)

*    *    *
„Kto zło lekceważy, pomniejsza, bagatelizuje, ten ze złem raczej rady dać sobie nie zdoła.”
(Jarosław Marek Rymkiewicz - „Wielki Książę”)

*    *    *
„Dla człowieka siedzącego pod szklanym kloszem, znieczulonego na wszystko, zatrzymanego w rozwoju jak embrion w spirytusie, całe życie jest jednym wielkim, złym snem.”
(Sylvia Plath - „Szklany klosz”)

*    *    *
„Poezja przemienia łzy w perły.”
(Alfred Musset)

*    *    *
„Co to jest wolność? Jest to możność dokonania wyboru. Dopóki tu siedzę i wiem, że mogę wyjść tymi drzwiami, tak długo jestem wolny. Natomiast z chwilą kiedy wstanę i wyjdę, dokonam tym samym wyboru, a więc ograniczę moje możliwości postępowania, utracę wolność. Stanę się niewolnikiem mojego wychodzenia.”
(Sławomir Mrożek)

*    *    *
„jesteś poetą niepokornym i niepoprawnym
walczysz z rycerskim uniesieniem o Prawdę
którą ścigają z powykrzywianym paragrafem w ręku
medialne upiory”
(Piotr Stanisław Król - z wiersza „Strażnik wolnego słowa”)

*    *    *
„Przez cały czas miej w myśli Itakę, przybycie do niej jest bowiem twoim przeznaczeniem. Ale bynajmniej nie śpiesz się w podróży. Lepiej, by trwała ona wiele lat.”
(Konstandinos Kawafis)

*    *    *
„To, co za nami, i to, co przed nami, ma niewielkie znaczenie
w porównaniu z tym, co jest w nas.”
(Oliver Wendell Holmes)

*    *    *
„Czas teraźniejszy i czas przeszły
Są być może razem w czasie przyszłym,
A czas przyszły zawiera się w czasie przeszłym.
(...) To, co być mogło, jest abstrakcją,
Pozostającą nieustanną możliwością
Jedynie w świecie spekulacji.
To, co być mogło i to, co było,
Zmierza ku jednemu końcowi, który jest zawsze teraz.”
(Thomas Stearns Eliot - „Spalony Norton”)

*    *    *
„Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat, i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek...”
(Thomas Stearns Eliot)

*    *    *
„Chrześcijańska symbolika to integralna część tożsamości wielu narodów. Krzyż jest obecny na wielu flagach państwowych, nie przez przypadek widnieje także na karetkach pogotowia. Jest obecny w sztuce i architekturze. Jak można odcinać się od własnych korzeni?”
(Te słowa wypowiedział adwokat, obrońca zachowania krzyża w szkole w Abano Terme koło Padwy - Joseph H.H. Weiler;
„Profesor Weiler, amerykański ortodoksyjny Żyd, nie obawia się głośno powiedzieć tego, o czym europejskie środowiska akademickie wolą milczeć, a co politycy i media chcą pomijać” - cyt. wypowiedzi ojca dominikanina, Macieja Zięby)

*    *    *
„Historia wypalona na trwałe w pamięci pokoleń - uczy, jak żyć; historia wymazywana z niej - pozwala w naszym życiu wracać na nowo koszmarom przeszłości.”
(Piotr Stanisław Król - „Dzieci w pasiakach na straży pamięci”)

*    *    *
Szczęście jest jak motyl. Ścigaj je, a umknie ci.
Usiądź spokojnie, a spłynie na twoje barki.”

(Anthony de Mello)

*    *    *
„...myślę czasami, jakie to piękne i szlachetne hasła
wykuliśmy przez ostatnie wieki na frontonie gmachu
naszej europejskiej cywilizacji: równość, wolność,
braterstwo, tolerancja. Wykuliśmy je w spiżu, granitach
marmurowych tablicach. Jednak jakże często
zapominamy wpisać je w nasze serca i sumienia!”

(Piotr Stanisław Król - „Czy tędy na wyspy szczęśliwe...”)

*    *    *
„Gdy zamachniesz się motyką na słońce, uważaj!
Możesz strącić gwiazdę!”

(Hanna Domańska w rozmowie z autorem Saloniku Literackiego)

*    *    *

„Tworzenie jest bardziej dopustem niż źródłem satysfakcji,
a czymś jeszcze gorszym może być tylko niemożność tworzenia.”

(Paul Johnson - „Twórcy”)

*    *    *

„Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym powinny być grupy literackie, należałoby chyba wpierw zadać pytanie - czym one nie powinny być. Nie powinny być to z pewnością gremia zbyt mocno sformalizowane, obarczone administracyjno-organizacyjnymi sztywnymi schematami. Twórca jest osobnikiem wolnym, wielbiącym wznosić się ponad zielone sukna stołów prezydialnych, sztywne paragrafy i wszelakie regulaminy. Małe grupy literackie nie powinny być zbyt hermetyczne, zamknięte, kiszące się we własnym sosiku i ciepełku wzajemnej adoracji.”
(Piotr Stanisław Król - „Mały kącik literacki”)

*    *    *

„moderatorzy medialnego inter-bożka są bardzo czujni
jedenaste przykazanie ich dekalogu-plus wykute w hostach:
- "nie zabijaj bliźniego miłością, kochaj go nienawiścią"
nakazem, dziesięć poprzednich - wpisem w wyszukiwarce sumienia”

(Piotr Stanisław Król - z wiersza pt. „Pięścią w miko2154yoy”)

*    *    *

„słowo budzi ze snu, wskrzesza nadzieję
wznieca w nas płomień życia, miłość
boli, rani, niszczy, zdradza, poniża
słowo potrafi zabić nas lub to, co było w nas
już wiem...”

(Piotr Stanisław Król - z wiersza pt. „Pożegnanie”)

*    *    *

„Nie bój się wrogów - w najgorszym razie mogą cię zabić.
Nie bój się przyjaciół - w najgorszym razie mogą cię zdradzić.
Strzeż się obojętnych - nie zabijają i nie zdradzają,
ale za ich milczącą zgodą mord i zdrada istnieją na świecie.”

(Bruno Jasieński - cytat mottem tomiku poezji pt. „Powrót Olivii”")


Copyright by Piotr Stanisław Król   2010-2017
Kontakt z autorem     All right reserved