Piotr Stanisław Król Salonik Literacki Piotra Stanisława Króla
Strona główna
Kilka słów o autorze
Prezentacja prozy
Prezentacja wybranych wierszy
Przeczytaj opowiadanie przy małej czarnej
Nagrania video - fragmenty książek
Recenzje książek autora
Eseje felietony artykuły
Ulubione cytaty
Niezależny Magazyn Społeczno-Kulturalny InterMosty
Salonik Literacki otwarty na dobrą, przemawiającą do nas twórczość Poetów - zapraszam! Goście na Moście Saloniku Literackiego Gościnny Salonik dla młodych, zdolnych, obiecujących poetów Wywiady gospodarza Saloniku Literackiego z ciekawymi ludźmi ze świata kultury Galeria zdjęć autora, najbliższych i przyjaciół
Gdzie można kupić książki autora?
Kontakt z autorem

ANDRZEJ CHUTKOWSKI
1943 - 2020

Andrzej Chutkowski ANDRZEJ CHUTKOWSKI - zmarł 14 czerwca 2020 r., urodził się 21 kwietnia 1943 r. w Radomiu. Od 1944 r. mieszkał w Warszawie. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ukończył w 1963 r. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia polonistyczne musiał jednak przerwać z powodu choroby oczu i operacji okulistycznej.
        W 1967 r. rozpoczął działalność społeczno-kulturalną związaną z zawodem instruktora kulturalno-oświatowego: prowadził Przyzakładowy Klubu dla Rehabilitantów po Schorzeniach Psychicznych oraz zajęcia kulturalne w środowisku młodych spółdzielców. W 1975 r. podejmuje się prowadzeniem kabaretu „Gafa" przy Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych. Przy tej samej instytucji w 1982 r. tworzy poświęcony poezji „Teatr Małych Form".
        Od 1991 r. aktywnie uczestniczył w imprezach, konkursach i warsztatach organizowanych przez powołane do życia w 1988 r. Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach.
        Od 2000 r. nie pomijał też przeglądów artystycznych i warsztatów recytatorsko-teatral-nych organizowanych przez Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych im. ks, bp. Jana Chrapka w Grudziądzu.
        W konkursach i przeglądach artystycznych = indywidualnych i zespołowych - zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, w tym pięć wyróżnień w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Reeytatorskiego i trzy wyróżnienia w konkursach recytatorskich organizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej = organizatora Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich. W 2018 roku otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nagrodę Zasłużonego dla Kultury Polskiej Polskiej Gloria Artis.
        Od chwili powstania (w 2000 r.) uczestniczy w działaniach Klubu Twórczości ŻAR przy Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych, przez kilka lat był jego prezesem. Był członkiem Grupy Literackiej POETICA działającej w ramach tego Klubu.
        Od 2002 r. do 2008 r. prowadził w ramach Klubu Twórczości ŻAR Zespół Małej Formy Teatralnej „Sekret".
        W roku 2012 wydany zostyał jego tomik poezji p.t. „Tropem światła” (Oficynę Wydaw. „Ston 2" w Kielcach ), w 2017 „Przypowieści co niby satyrą być miały” (Wydawnictwo KomoGraf). Wiersze były także zamieszczone w antologii „Słowo jak balsam na nienasycenie”, od 1997 r. publikuje własne wiersze w antologiach „Jesteśmy", w „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim" oraz publikowanez w wydawanym przez grupę literacką „Poetica" kwartalniku literackim „Sekrety ŻARu".

W Saloniku Literackim są Jego wiersze, także napisane w języku staropolskim ZAPRASZAM

* * *
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE!

ZAWSZE BĘDZIESZ W NASZEJ PAMIĘCI!Copyright by Piotr Stanisław Król   2010-2020
Kontakt z autorem     All right reserved